เรามุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีของทีมงาน และ บริการที่มีคุณภาพ
โดยยึดหลักความปลอดภัย และ รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ


กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ


เป็นการกำจัดปลวกที่ไม่ทำอันตรายกับสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้าง ระบบป้องกัน กำจัดปลวกด้วยเหยื่อกำจัดปลวก หรือ Interception and Baiting System สามารถปกป้องบ้านของคุณจากปลวกได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังเป็นวิธีที่สะอาดและปลอดภัยกับตัวคุณและทุกคนในบ้านรวมทั้งสัตว์เลี้ยง โดยไม่ส่งผลร้ายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร


TERMINA OIL เป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติแท้จากท้องถิ่นไทย ไม่ผสมสารเคมีสังเคราะห์ที่มีพิษ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของประชากรปลวก (ไม่ใช่ฆ่าปลวก) โดยมีผลออกฤทธิ์ในการให้ปลวกเดินสัมผัส ทำให้ปลวกที่ได้รับสารจะค่อยๆ อ่อนแอลงแล้วกลับเข้ารัง ตัวที่แข็งแรงกว่าก็จะมาทำลายตัวที่อ่อนแอกว่า ทำให้สารนั้นแพร่กระจายภายในรังของมันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดประชากรปลวกไปในที่สุด

กำจัดปลวกด้วยน้ำยาเคมี


สารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นสารชนิดใหม่ สามารถปกป้องบ้านและกำจัปลวกได้หมดทั้งรัง ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก ออกฤทธิ์ทั้งทางปาก และทางผิว ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อยไม่ฉุน ประสิทธิภาพของการกำจัดปลวกระบบสารเคมีนั้นจะเร็วหรือ ช้า ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นมากหรือน้อย และผสมในอัตราส่วนที่ได้มาตรฐาน


Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา