ติดต่อเรา

หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลง

120/25 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 1 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000


E-mail : info@mr.co.th

www.mr.co.th

โทรศัพท์

0-2952-7794-5

0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ)

099-089-0510

085-124-4563

โทรสาร

0-2952-7094

ติดต่อนัดสำรวจ

081-413-6880 คุณประสิทธิ์ พูลแจ้ง

061-860-1587 คุณนพปฎล ยกเลื่อน

087-590-5840 คุณวันชัย ป้อมหนู